22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne screeningové testování žáků

Testování bude probíhat ve dnech 22.11.2021 a 29.11.2021. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui. Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že: 1. byl plně očkován před více než 14 dny, 2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny, 3. doloží platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl […]

Den otevřených dveří 26.11.2021 proběhne online formou

Dobrý den, z epidemiologických důvodů, proběhne den otevřených dveří 26.11.2021 od 12.00 hod do 16.30 hod online formou za pomocí MS Teams. Spojíte se s námi přes odkaz, který je níže. Popřípadě můžete kontaktovat pana Miroslava Kříže (zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik) na telefonu+420 602 122 089. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2YwN2YtNjliNy00MDA0LThjMTEtY2JmNWU5NjlkNTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc975d60-a552-41bb-b055-4a0340678532%22%2c%22Oid%22%3a%2222eb5238-181a-4daf-889a-482378e6e07c%22%7d Karolína Kajerová zástupkyně ředitelky školy

8.11.2021 a 15.11.2021 proběhne screeningové testování žáků

Testování bude probíhat ve dnech 8.11.2021 a 15.11.2021. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui. Zde instruktážní video k testování: Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že: 1. byl plně očkován před více než 14 dny, 2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny, 3. doloží platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl proveden na odběrovém místě.