Vedení školy

Vedoucí pracovníci  OŠVS Plzeň

Ředitelka školy

Mgr. Lucie Vodičková

Tel.:  377 308 115,  737 434 487

Email: lucie.vodickova@osvsplzen.cz

 

Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování

Mgr. Karolína Kajerová

Tel.: 377 308 285, 725 311 982

Email: karolina.kajerova@osvsplzen.cz

 

Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování II.

Mgr. Petra Tarantíková

Tel.: 723 768 371

Email: petra.tarantikova@osvsplzen.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik – zástupce statutárního orgánu

Mgr. Miroslav Kříž

Tel.: 602 122 089

Email: miroslav.kriz@osvsplzen.cz