Vedoucí pracovníci  OŠVS Plzeň

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Hana Krýslová
tel.: 377 823 023, 377 308 115
e-mail: hana.kryslova@osvsplzen.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování:
Ing. Mgr. Bohumila Medková
tel.: 377 308 389
e-mail: bohumila.medkova@osvsplzen.cz

Zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování:
Mgr. Bc. Miroslav Kříž
tel.:  377 308 380
e-mail: miroslav.kriz@osvsplzen.cz

Sekretariát, podatelna OŠVS Plzeň
Irena Horová
tel.: 377 308 282
e-mail: irena.horova@osvsplzen.cz

Vedoucí učitelé pro odborný výcvik OŠVS Plzeň

Vedoucí učitel odborného výcviku:
Ing. Vít Kraus
tel.:  377 308 291
e-mail: vit.kraus@osvsplzen.cz

Vedoucí učitel odborného výcviku:
Bc. Patrik Sirový
tel.:  377 308 291
e-mail: patrik.sirovy@osvsplzen.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Šafářová
tel.: 377 308  402
e-mail: petra.safarova@osvsplzen.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Bc. Petra Holubová
tel.: 377 308  402
e-mail: petra.holubova@osvsplzen.cz