Kniha a já

Projektu Kniha a já byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 227.024,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy č. 56 OPVK. Cílem projektu je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Návrh a zpracování projektu: Ing. Mgr. Bohumila Medková


Nebyly nalezeny žádné příspěvky.