Účast v soutěžích

Chodský kvítí

Dne 7. 11. 2019 se žákyně oboru zahradnické práce Marie Vyletová a Markéta Černá zúčastnily floristické soutěže v Horšovském Týně. Tuto soutěž již 15. rokem pořádá místní ZŠ a OŠ pro žáky zahradnických škol a učilišť kategorie E.  Pro letošní ročník si pořadatelé zvolili téma „Na samotě u lesa“. Soutěžící plnili dva úkoly. Název prvního úkolu se shodoval s tématem celé soutěže. Cílem bylo ztvárnění panelu na dané téma. Druhé téma neslo název „Zaseju a sklidím“. Jedna ze  soutěžících zdobila velkou ošatku, druhá soutěžící měla za úkol přizdobit pneumatiku. O tomto úkolu se soutěžící dozvěděla až na místě samém, tudíž se na něho nemohla předem připravit. V přízdobě pneumatiky se tedy plně odrazila kreativita soutěžících, kteří si bez nápovědy učitelů museli sami zvolit, jakým způsobem a technikou úkol splní. Všechny tři výrobky poté zhodnotila odborná porota, a to z hlediska estetiky, technického provedení a celkového dojmu. Po zhodnocení byly výrobky převezeny k vystavení na místní zámek, kde se konal Juniorfest.

Když se naše soutěžící začaly pod vedením Bc. Jany Judlové na tuto soutěž připravovat, již od počátku nácviku projevovaly velký zájem i svědomitost. I to určitě přispělo k tomu, že na soutěži předvedly excelentní výkon, který porota ocenila jako nejlepší a zaslouženě tak získaly 1. místo.

Závěrem je třeba zmínit, že dalšími soutěžícími byli žáci z Kunic, Žlutic a H. Týna. Po dobu celé soutěže vládla velmi přátelská atmosféra spojená se skvělým pohoštěním, které zajistila místní škola.

Dne 12.11.2019 V. Kraus