Člověk a životní prostředí

Projektu Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky (zkrácený název: Člověk a životní prostředí) byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 2.140.972,16 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s názvem: Plzeňský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.2. Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole uplatňováním a zlepšováním organizačních forem výuky a vyučovacích metod za využití ICT. Cílem projektu je podpořit proces intenzivního zapojení průřezového tématu Člověk a životní prostředí  do výuky a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a zvyšování gramotnosti pro udržitelnost  rozvoje.
Projekt je financován z 85% ze strukturálních fondů a 15% ze státního rozpočtu.
Návrh a zpracování projektu: Ing. Mgr. Bohumila Medková

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.