Člověk a životní prostředí

Projektu Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky (zkrácený název: Člověk a životní prostředí) byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 2.140.972,16 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s názvem: Plzeňský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.2. Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole uplatňováním a zlepšováním organizačních forem výuky a vyučovacích metod za využití ICT. Cílem projektu je podpořit proces intenzivního zapojení průřezového tématu Člověk a životní prostředí  do výuky a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a zvyšování gramotnosti pro udržitelnost  rozvoje.
Projekt je financován z 85% ze strukturálních fondů a 15% ze státního rozpočtu.
Návrh a zpracování projektu: Ing. Mgr. Bohumila Medková

Ukončení projektu EVVO

K 31. 12. 2013 byl ukončen projekt Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky. Vytvořené materiály jsou veřejně přístupné v Databázi výstupů projektů OPVK ...
Více...

Podtémata u třetí etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky jsou v rámci třetí etapy zpracovávána tato podtémata. U tématu ...
Více...

Aktivity s tématikou EVVO

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky absolvovali žáci naší školy exkurze do Národní přírodní rezervace Soos, ...
Více...

Konference k projektu EVVO

Dne 17. dubna 2013 proběhla v budově Odborné školy výroby a služeb konference, kde jsme informovali účastníky o průběhu projektu a jeho realizaci pod ...
Více...

Podtémata u druhé etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V únoru 2013 byla zahájena 2 etapa zpracovávání výukových materiálů v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky ...
Více...

Kalendář na rok 2013

Kalendář na rok 2013 k projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky ...
Více...

Leták EVVO

Letáček k projetu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky ...
Více...

Podtémata u první etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V rámci 1 etapy zpracování témat s EVVO tématikou v projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky probíhá zpracovávání ...
Více...

Vybavení pořízené v rámci projektu

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky bylo pořízeno toto vybavení: 1 interaktivní komplet (interaktivní tabule, notebook, ...
Více...

Výčet témat vzdělávacích materiálů s tématikou EVVO

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky budou zpracovány tyto hlavní témata s enviromentální tématikou, přičemž každé ...
Více...