22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne screeningové testování žáků

Testování bude probíhat ve dnech 22.11.2021 a 29.11.2021. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui.

Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že:

1. byl plně očkován před více než 14 dny,

2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny,

3. doloží platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl proveden na odběrovém místě.

Mgr. Karolína Kajerová

zástupkyně ředitelky školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová