Moderní technologie


Výstupy projektu Interaktivní výuka vybraných předmětů

Vytvořené materiály jsou veřejně přístupné v Databázi výstupů projektů OPVK ...
Více...

Članek v tisku – Učitelské noviny

Článek v tisku uveřejněný v Učitelských novinách 22/12 na str. 26 ...
Více...

Přínos interaktivní tabule pro výuku – Bc. Petra Holubová

Způsob práce s interaktivní tabulí je atraktivní, pestrý a zábavný jak pro žáky, tak pro učitele. Díky interaktivní tabuli je zvýšená názornost výuky (žáci ...
Více...

Konference k projektu Interaktivní výuka vybraných předmětů

Dne 16. listopadu 2011 proběhla v budově školy OU a PrŠ konference, kde jsme informovali zejména rodiče žáků naší školy o průběhu projektu a ...
Více...

Interaktivní výuka vybraných předmětů

Projektu Interaktivní výuka vybraných předmětů byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 1.964.145,50 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci 3. výzvy Oblasti podpory ...
Více...