Učitelé a třídy pro školní rok 2023/2024

 

Třída
Obor
Třídní učitel
1C1
Cukrářské práce
Mgr. Hanka Tvrdíková
1C2
Cukrářské práce
Mgr. Hanka Tvrdíková
2C1
Cukrářské práce
 Mgr. Petra Krsová
2C2
Cukrářské práce
 Mgr. Petra Krsová
3C
Cukrářské práce
Mgr. Petra Holubová
1E
Elektromontážní práce
 Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová
2E
Elektromontážní práce
 Ing. Jaroslav Gubric
3EK
Montážní práce v elektrotechnice
Mgr. Ivana Karlová
1K
Kuchařské práce
Mgr. Ivana Karlová
2K
Kuchařské práce 
Ing. Bc. Lenka Tichá
3EK
Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel
Mgr. Ivana Karlová
1PP
Prodavačské práce
Mgr. Ivana Krohová
2PP
Prodavačské práce
Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová
3ZAP
Prodavačské služby a činnosti
Ing. Bc. Lenka Tichá
1Z
Zámečnické práce
Mgr. Petra Šafářová
2Z
Zámečnické práce
 Ing. Věra Lüftnerová
3Z
Strojírenská výroba
Ing. Věra Lüftnerová
1ZA
Práce v zahradnictví
Ing. Štěpánka Dlouhá
2ZA
Práce v zahradnictví
 Ing. Štěpánka Dlouhá
3ZAP
Práce v zahradnictví
Ing. Bc. Lenka Tichá
1ZDP
Pečovatelské služby
Mgr. Petra Tarantíková
2ZDP
Pečovatelské služby
Mgr. Renata Švecová
3ZDP
Zdravotně sociální služby
Mgr. Renata Švecová