Učitelé a třídy

 

1C1 Mgr. Petra Krsová
1C2 Mgr. Petra Krsová
2C Mgr. Petra Holubová
3C Mgr. Blanka Lindmajerová
1EZ Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová
2EZ Ing, Jaroslav Gubric
3EZ Mgr. Věra Veselá
1K Mgr. Hana Tvrdíková
2K Mgr. Ivana Karlová
3K Mgr. Ivana Karlová
1PP Mgr. Ivana Krohová
2PP Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová
1ZA Ing. Štěpánka Dlouhá
2ZA Mgr. Petra Šafářová
3ZA Ing. Mgr. Pavlína Stehlíková
1ZDP Mgr, Renata Švecová
2ZDP Mgr. Renata Švecová
3ZPP Mgr. Ivana Krohová