Historie školy

Historie vzniku zvláštního školství v našem kraji

Historickým mezníkem ve vývoji zvláštního odborného školství se stal rok 1978. Před rokem 1978 se výuka žáků Zvláštních škol prováděla tak, že žáci byli převážně přijímáni do jednotlivých oborů na zapracování (1 den teorie, 4 dny praxe). Po složení zkoušky byli zařazeni jako pomocní dělníci. Další kvalifikaci získávali v Závodních školách práce. Žáci s lepšími studijními předpoklady byli zařazováni do učebních oborů a studium ukončovali závěrečnou učňovskou zkouškou.

V Západočeském kraji měly největší zkušenost s těmito žáky Dřevařské závody Mariánské Lázně, Zemědělské stavby v Plané u Mariánských Lázní, částečně i n.p.Škoda v oboru slévač a učňovské středisko n.p. Vodních staveb za vedení pana M. Dostála.

Od roku 1978 se postupně zřizovala střední odborná učiliště, která byla zařazena do sítě škol II. cyklu a začaly se zavádět nově koncipované učební obory. Žáci ZvŠ na tyto náročnější učební obory nestačili. Vznikl tak požadavek na vybudování zvláštních odborných učilišť. Vzorem bylo Zvláštní odborné učiliště v Sadské, které mělo školní budovy, dílny, internát a kvalifikované pedagogické pracovníky a spolupracovalo s jednotlivými podniky. Měli zde stavební a potravinářské obory.

Rozhodnutím OŠ KNV se vybudovalo v roce 1981 jedno zvláštní odborné učiliště pro celý Západočeský kraj se sídlem v Plané u Mariánských Lázní. Ředitelem byl jmenován Bohumil Kovařík. V jednotlivých SOU byly vytvořeny elokované třídy, které zajišťovaly teoretickou, popřípadě i praktickou výuku. V první fázi bylo 27 tříd a postupně narůstaly a přibývaly další učební obory. Ředitel zvláštního odborného učiliště prováděl řídící a kontrolní činnost v rámci celého kraje. Vzhledem k velkému nárůstu žáků byl kraj rozdělen na tři části. Od roku 1984 vzniklo další Zvláštní odborné učiliště  Plzeň  a Zvláštní odborné učiliště Nejdek u Karlových Varů, které organizovaly činnost v elokovaných třídách  u SOU v daných oblastech.

Zvláštní odborné učiliště Plzeň

Zvláštní odborné učiliště Plzeň bylo zřízeno dne 1. února 1984 v budově SPŠS, tř. 1.máje 111. Jako samostatná rozpočtová organizace mělo učiliště za úkol zajišťovat teoretickou a praktickou výuku ve zvláštních učebních oborech a metodicky řídit výuku v elokovaných třídách SOU v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever a Rokycany. Jednalo se o třídy v těchto SOU:  Sušice, Klatovy, Horní Bříza, Vodní stavby a SZTŠ Křimice. Skladba učebních oborů byla upravována podle potřeb společnosti a nastupující populace.


Umístění učiliště

Plzeň – Třída 1.máje  111  (Klatovská) 1.9.1984 – 30.6.1993

 

Plzeň – Karlovarská 67 1. 7. 1993 – 30. 6. 1997

 

Plzeň – Křimice , Průkopníků 290 1. 7. 1997 – 30. 6. 2003

 

Plzeň – Vejprnická 56 1. 7. 2003 –  dosud

 


      Učiliště po 50.letech


                            


Přehled ředitelů

Jaroslav Klíma v letech  1984 – 1985
PaedDr. Jiří Švagr v letech  1985 – 1990
PaedDr. František Holub v letech  1990 – 1995
Mgr. Eva Horáčková v letech  1995 – 2004
Mgr. Bc. Hana Krýslová v letech  2004 –  2018
Mgr. Lucie Vodičková v letech 2018- dosud

 

Přehled zástupců pro teoretické vyučování

PaedDr. Jiří Švagr v letech  1984 – 1985
Jaroslav Klíma v letech  1985 – 1990
Ing. Hana Pavlíková v letech  1987 – 1997
Mgr. Eva Horáčková v letech  1990 – 1995
Mgr. Petronila Meclová v letech  1995 – 2008
Ing. Mgr. Bohumila Medková v letech  2008 – 2018
Mgr. Karolína Kajerová, DiS. v letech 2018 – dosud

Přehled zástupců pro praxi

Jan Havlík v letech  1984 – 1985
Vladimír Král v letech  1985 – 2005
Ing. Bc.  Jindřiška Janská v letech  2005 – 2013
Mgr. Bc. Miroslav Kříž v letech  2015 – dosud