Exkurze

Techmánia a Planetárium

Během promítání v Planetáriu jsme navštívili 140 000 hvězd, shlédli věrný model naší Galaxie, stejně jako desítky mlhovin i samotnou strukturu vesmíru. Kromě zobrazení astronomických objektů jsme se proletěli základním kamenem života – DNA, nebo jsme porovnali atomovou strukturu uhlíku ve formě grafitu a diamantu.

V Techmánii jsme experimentovali a poznávali jak funguje svět kolem nás. Všichni jsme pochopili něco z přírodní jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností. Zjistili jsme, že třeba i fyzika může být  dobrodružství a že film je zase věda.

Přišli jsme na to, jak fungují různé typy motorů, zkonstruovali nejrychlejší autíčko na závodní dráhu, zjistili třeba,  jak funguje aerodynamická síla, testovali jsme stavební materiály, zkoumali mostní konstrukce, stavěli mrakodrapy nebo jsme zkoušeli najít lék na smrtící nákazu, která může za pár minut vyhubit lidstvo.

Dne 13.12.2019, D. Koubová

Zdroj: D. Koubová

100PY „STO LET REPUBLIKY, OČIMA PĚTI GENERACÍ“

Dne 8. 11. 2018 se žáci 2. a 3. ročníků cukrářské a kuchařské práce v doprovodu Mgr. Blanky Lindmajerové a Mgr. Ivany Karlové účastnili výstavy k příležitosti 100 let výročí republiky.

Žáci se na výstavě nechali vtáhnout do příběhu smyšlené rodiny Němcových, která zažila všechna období minulých 100 let. V příběhu byly zdůrazněny důležité momenty a události rodiny,  jejíž život byl zachycen očima pěti generací. Rodina Němcových provázela žáky celou výstavou. Příběh nás zavedl do prvorepublikové kavárny, kde mohli žáci nahlédnout do deníku Anny Němcové, jedné z postav rodiny. Dále nás rodina zavedla do tehdejší koupelny (70. let), tam tehdy padala zásadní rozhodnutí, např. jestli emigrovat nebo zůstat v republice. Výstava nás přenesla ještě do tehdejších škodových závodů či garáže s legendární škodovkou 120.  Celou výstavu doplňovaly poutavé dobové fotografie, články a různé další předměty z různých časových období naší země včetně měnícího se státního znaku.

Na závěr výstavy se žáci vyjádřili k různým otázkám ze současnosti a zároveň tak po sobě zanechali „100PY“. Výstavu ukončovala zrcadlová místnost se zásadní otázkou o rozhodnutích, které rodina Němcových v minulých 100 letech udělala a otázka zněla „Měli jsme to udělat?“

Dne 13.11.2018, B. Lindmajerová

        

Zdroj: B. Lindmajerová