Exkurze

100PY „STO LET REPUBLIKY, OČIMA PĚTI GENERACÍ“

Dne 8. 11. 2018 se žáci 2. a 3. ročníků cukrářské a kuchařské práce v doprovodu Mgr. Blanky Lindmajerové a Mgr. Ivany Karlové účastnili výstavy k příležitosti 100 let výročí republiky.

Žáci se na výstavě nechali vtáhnout do příběhu smyšlené rodiny Němcových, která zažila všechna období minulých 100 let. V příběhu byly zdůrazněny důležité momenty a události rodiny,  jejíž život byl zachycen očima pěti generací. Rodina Němcových provázela žáky celou výstavou. Příběh nás zavedl do prvorepublikové kavárny, kde mohli žáci nahlédnout do deníku Anny Němcové, jedné z postav rodiny. Dále nás rodina zavedla do tehdejší koupelny (70. let), tam tehdy padala zásadní rozhodnutí, např. jestli emigrovat nebo zůstat v republice. Výstava nás přenesla ještě do tehdejších škodových závodů či garáže s legendární škodovkou 120.  Celou výstavu doplňovaly poutavé dobové fotografie, články a různé další předměty z různých časových období naší země včetně měnícího se státního znaku.

Na závěr výstavy se žáci vyjádřili k různým otázkám ze současnosti a zároveň tak po sobě zanechali „100PY“. Výstavu ukončovala zrcadlová místnost se zásadní otázkou o rozhodnutích, které rodina Němcových v minulých 100 letech udělala a otázka zněla „Měli jsme to udělat?“

Dne 13.11.2018, B. Lindmajerová

        

Zdroj: B. Lindmajerová