Digitalizace výuky

Projektu Digitalizace výuky byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 922 592,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s […]

Člověk a životní prostředí

Projektu Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky (zkrácený název: Člověk a životní prostředí) byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 2.140.972,16 Kč. […]

Kniha a já

Projektu Kniha a já byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 227.024,- Kč. Tento projekt byl předložen v […]