Projekty OPVK

Digitalizace výuky

Projektu Digitalizace výuky byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 922 592,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s názvem: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění […]

Člověk a životní prostředí

Projektu Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky (zkrácený název: Člověk a životní prostředí) byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 2.140.972,16 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s názvem: Plzeňský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.2. Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole uplatňováním a zlepšováním organizačních […]

Kniha a já

Projektu Kniha a já byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 227.024,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy č. 56 OPVK. Cílem projektu je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Návrh a zpracování projektu: Ing. Mgr. […]