Den otevřených dveří 26.11.2021 proběhne online formou

Dobrý den,

z epidemiologických důvodů, proběhne den otevřených dveří 26.11.2021 od 12.00 hod do 16.30 hod online formou za pomocí MS Teams. Spojíte se s námi přes odkaz, který je níže. Popřípadě můžete kontaktovat pana Miroslava Kříže (zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik) na telefonu+420 602 122 089.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2YwN2YtNjliNy00MDA0LThjMTEtY2JmNWU5NjlkNTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc975d60-a552-41bb-b055-4a0340678532%22%2c%22Oid%22%3a%2222eb5238-181a-4daf-889a-482378e6e07c%22%7d

Karolína Kajerová

zástupkyně ředitelky školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová