ŠVP

ŠVP jsou k dispozici v tištěné i elektronické verzi na ředitelství školy. ŠVP 2017 Učební plán školního vzdělávacího programu platný […]

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají Pátek 8.12.2017 13:00-16:30 Pátek 12.1.2018 13:00-16:30 Další informace o studiu a případné termíny individuálních návštěv […]

Zájemcům o studium

Sdělujeme, že naše škola umožňuje pouze denní studium. Dálkové, externí nebo kombinované studium naše škola neumožňuje.

Přehled oborů

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a žáci získávají výuční list.