ŠVP

ŠVP jsou k dispozici v tištěné i elektronické verzi na ředitelství školy. ŠVP 2017 Učební plán školního vzdělávacího programu platný […]

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají 9. 12. 2016 od 13.00 do 16.30 hodin (pátek) 13. 1. 2017 od 13.00 do […]

Zájemcům o studium

Sdělujeme, že naše škola umožňuje pouze denní studium. Dálkové, externí nebo kombinované studium naše škola neumožňuje.

Přijímací řízení

Požadavky k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018: Přihláška ke studiu musí být na předepsaném tiskopise; vyplněno vše včetně potvrzení […]

Přehled oborů

Leták školy Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a žáci získávají výuční list.