Opravné závěrečné zkoušky školního roku 2018/2019

Písemné zkoušky
18. září 2019
Praktické zkoušky
19. a 20. září 2019
Ústní zkoušky
27. září 2019