Celoškolní akce

Vánoční florbalový turnaj

10. a 18. prosince se uskutečnil Vánoční florbalový turnaj. 10. 12. se zúčastnilo 7 družstev z prvních a třetích ročníků, 18. 12. 6 družstev z druhých a třetích ročníků. Stejně jako vloni se do hry úspěšně začlenila i dívčí družstva. 10. prosince zvítězilo družstvo FC Dynamo, složené z žáků třídy 1 Z, 18. prosince vyhrála třída 2 K.

Dne 8.1.2020 Mgr. Petra Holubová

Blázníš? No a!

V květnu se třída 1ZA spolu s učitelkou odborného výcviku Bc. Petrou Klůsovou zúčastnila programu, jehož cílem je preventivně působit na vznik duševních onemocnění u dospívajících. Interaktivní zážitkový workshop byl založen na otevřeném dialogu studentů s psychoterapeutem a „expertem ve vlastní věci“, člověkem, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.

Dne 13.6.2019 Mgr. Petra Holubová

Filmové představení

V úterý 4. 6. žáci navštívili CINEMA CITY Plzeň, kde shlédli film režiséra Rudolfa Havlíka a scénáristky Radky Třeštíkové Po čem muži touží. Komedie s hvězdným hereckým obsazením byla příjemným zpestřením závěru školního roku.

Dne 13.6.2019 Mgr. Petra Holubová

Zoologická zahrada Plzeň

Stalo se již hezkou tradicí, že v době konání praktických závěrečných zkoušek žáci 1. a 2. ročníků společně se svými učiteli navštíví ZOO Plzeň. Ani letos tomu nebylo jinak. V průběhu dopoledne jsme prošli téměř celou zahradu, prohlédli si nové přírůstky mambu zelenou, samici šimpanze Brigitte nebo velbloudici Terezu.

Dne 13.6.2019 Mgr. Petra Holubová

Zdroj: P. Holubová

Seminář ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY

Na jaře se žáci 1. ročníku zúčastnili vzdělávacího semináře ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY, který připravila PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH. Cílem semináře bylo propojení světa neslyšících osob a osob se sluchovým postižením.

Dne: 23. 4. 2019 Mgr. Petra Holubová

INFO KARIÉRA

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA připravilo pro naše 3. ročníky ZÁŽITKOVÝ PORADENSKÝ PROGRAM, ve kterém se žáci zaměřili na sebereflexi a mapování svých silných stránek. Žáci pod dohledem zkušených odborníků pracovali na rozvoji nalezených kompetencí a uvažovali o jejich využívání ve vzdělávací a kariérní cestě.
Dne 23.4.2019 Mgr. Petra Holubová
Zdroj: P. Holubová
Zdroj: P. Holubová

Vzděláním k úspěchu bez bariér

V 1. pololetí školního roku se 9 žáků naší školy zúčastnilo projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér, který připravilo informačně vzdělávací středisko Info Kariéra spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Projekt, určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, byl sestaven ze tří navazujících bloků kariérového poradenství, během nichž si žáci prošli skupinovými workshopy, e-learningovými aktivitami a individuálním poradenstvím.
Dne 14. 1. 2019 Plzeň, Mgr. P. Holubová, výchovná poradkyně

Zdroj: Mgr. Petra Holubová

Florbalový turnaj

Jako každoročně byl pro žáky školy uspořádán Vánoční florbalový turnaj. V sudém týdnu – 14. 12. – se účastnilo turnaje pět družstev. Zvítězila třída 3 Z (Strojírenské práce). Na stupně vítězů se dostala i třída dívek 2 C (Cukrářké práce). V lichém týdnu – 18. 12. – hrálo 6 družstev a zvítězili družstvo třídy 2K (Kuchařské práce).
Dne 19.12.2018 Plzeň, P. Šafářová
Zdroj: P. Šafářová

Přednáška Sex pro pokročilé

V posledním listopadovém týdnu proběhly na škole interaktivní přednášky studentů medicíny. Účastnily se jich první ročníky. Žáci se formou soutěží a kvízů dozvěděli o rizicích nechráněného sexu a nemoci AIDS.
Dne 19.12.2018 Plzeň, P. Šafářová

Past na myši

Dne 22. 11. 2018 navštívili žáci druhých ročníků Divadlo J. K. Tyla. 70 dívek a chlapců shlédlo divadelní představení podle Agathy Christie Past na myši. Napínavý příběh žáky zcela pohltil, což se dalo snadno zjistit z výrazů překvapení a strachu v napínavých situacích. Divadelní představení jsou již tradiční pravidelnou školní aktivitou. Bylo to znát na hojném počtu účastníků, na společenském oblečení i chování žáků.
Dne 4.12.2018 Plzeň, P. Šafářová
Past na myÅ¡iZdroj: https://www.djkt.eu/past-na-mysi

Zahrada divů

Muzikálová inscenace ZAHRADA DIVŮ, Nové scény DJK Tyla v Plzni, byla před zhlédnutím přijímána žáky naší školy spíše jako povinná součást vzdělávacího procesu. Avšak již s prvním vstupem vypravěče se odvíjel téměř interaktivní příběh. Žáci se reálně, ale i metaforicky ocitli v Zahradě divů. V prostředí, které stimuluje smysly a zavede do krásného, vtipného a poutavého pohádkového děje. Námětem této muzikálové inscenace je věčný boj dobra se zlem. Z tvůrčí dílny Zdenka Merty (hudba) a Stanislava Moši (libreto) vzešla skvělá hudební show, která vtáhla své diváky do plynoucího děje. Téměř dokonalou iluzi pohádkové sluje vytvořily poutavé kulisy, světelné efekty a nasvícené divadelní jeviště. Vše dotvářely zajímavé kostýmy a líčení hereckých postav. V neposlední řadě inscenaci dotvářela nápaditá choreografie. Herecké i pěvecké výkony zde byly výtečné, což publikum dalo najevo potleskem po celou dobu poslední písně a následné děkovačky.
Dne 1. 11. 2018 Plzeň, I. Psohlavcová
 Zdroj: https://www.djkt.eu/zahrada-divu