Digitalizace výuky

Projektu Digitalizace výuky byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 922 592,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s názvem: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Návrh a zpracování projektu: Ing. Mgr. Bohumila Medková
Výstupy
Vytvořené materiály jsou veřejně přístupné v Databázi výstupů projektů OPVK.


Nebyly nalezeny žádné příspěvky.