Základní informace

Dne 1. 4. 2010 byla zahájena realizace projektu Podpora studia pomocí E-learningových aplikací, kterému byla poskytnuta finanční podpora z OP VK. V jeho rámci byl vytvořen tento e-learningový portál, který je v současnosti v pilotním provozu. Předpokládané ukončení projektu je 30. 6. 2012 a během této doby dojde k přechodu z pilotního provozu na ostrý.

Pro potřeby projektu byl jako nejvhodnější vybrán LMS (Learning Management System) Moodle.

Jedná se o software, který je poskytován jako Open Source (software s otevřeným kódem – program je volně šiřitelný, lze jej dále upravovat a doplňovat, pokud se zachová jeho původní obsah a respektují se autorská práva), lze ho použít na jakémkoliv počítači s fungujícím PHP, podporuje řadu typů databází, umožňuje či podporuje publikaci studijních materiálů, zakládání studijních fór, sběra hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů, atd.

Některé odkazy týkájící se LMS Moodle

Server Univerzity Karlovy v Praze (Pedagogická fakulta):
http://moodle.cz/

Informace z Wikipedie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moodle

Oficiální stránky:
http://moodle.org/