Úřední deska

Výroční zprávy

Výroční zprávy školy Zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu. Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend. Na […]