Úřední deska

Organizace školního roku 2019/2020

Harmonogram-školního-roku-2019-2020

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za školní rok […]

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu. Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend. Na […]