Akce školy

Vánoční trhy na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se nádvoří KÚ PK ponořilo do vánoční atmosféry. Konaly se zde tradiční vánoční trhy, letos už sedmým rokem. Pro umocnění předvánoční atmosféry vyzdobili naši zahradníci vestibul KÚ PK vánočními dekoracemi. Na nádvoří pak školy z plzeňského kraje nabízely široké veřejnosti svoje výrobky. Jednalo se zejména o vánoční cukroví, vánočky, adventní věnce a další výrobky spjaté s adventním časem. Dále pak školy nabídly návštěvníkům i něco k zakousnutí v podobě klobás, bramboráčků, ale i sladkých palačinek. Pro velký zájem veřejnosti z let předchozích naše škola nabízela své výrobky ve třech stáncích.

Prezentace školy v DEPO 2015

Ve dnech 9. – 10. 11. 2018 proběhl v plzeňském Depu 2015 festival vzdělání a práce s názvem Posviť si na budoucnost. Stejně jako v loňském roce se zde sešly školy převážně z Plzeňského kraje. Jejich zástupci zde široké veřejnosti prezentovali studijní zaměření konkrétní školy, informace o studiu i případné uplatnění absolventů na trhu práce. Široký výčet škol ještě doplnilo několik firem, které se stejně jako školy, měly možnost prezentovat krátkými vstupy  na podiu. Zájem ze strany uchazečů byl obrovský, o čemž svědčila vysoká návštěvnost po oba dva dny. Stánek naší školy prezentovaly žákyně oboru zahradnického a cukrářského, které zde názorně předvedly vazbu květin a pekly palačinky. Zástupci školy z řad zaměstnanců pak veřejnosti podávali veškeré informace o zaměření školy a studiu samotném. Tato akce byla celkově velmi zdařilá po všech stránkách a uchazečům o  studium v mnohém napomohla a ulehčila tak rozhodování při výběru školy či studijního zaměření.

Prezentace škol v Klatovech

Dne 7. listopadu 2018 jsme se jako již tradičně zúčastnili prezentace škol na Akademii řemesel v Klatovech. Stejně jako v předchozích letech jsme představovali zájemcům obory naší školy s ukázkou výrobků žáků.

Učitelé se zúčastnili semináře na téma vánoční pečení

Dne 3. listopadu 2018 se učitelky odborného výcviku a odborných předmětů spolu se zástupcem ředitele pro praktické vyučování zúčastnili pracovního semináře, který pořádala Asociace kuchařů a cukrářů – pobočka Šumava. Celé dopoledne bylo zaměřeno na výrobky s vánoční tematikou, jako je například vánoční cukroví, vánoční dezerty a dorty, které byly tvořeny do zimních barev. Během semináře si každý účastník mohl výrobky vyzkoušet a na konci ochutnat. Seminář měl velký přínos teoretických i praktických zkušeností, které mohou učitelé dále předat svým žákům ve svých hodinách.

Veletrh perspektivy řemesel Stod

Dne 25. října 2018 proběhla ve Stodu prezentace škol pod názvem Veletrh perspektivy řemesel. Této akce se zúčastnili žáci z okolních základních škol, aby si mohli prohlédnout nabídku oborů v Plzeňském kraji. U našeho stánku se mohli seznámit s prezentací o naší škole a s výrobky žáků. Každý, kdo navštívil náš stánek, obdržel propagační letáček od žákyň oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce.

Prezentace škol na Akademii řemesel v Rokycanech

Dne 18. října 2018 pořádal Úřad práce v Rokycanech již po 13. prezentaci škol pod názvem Akademie řemesel. Akce je určena pro žáky 8. a 9. tříd, kde se mohou seznámit se školami v Plzeňském kraji. Návštěvníci prezentace se mohli seznámit s obory, které nabízejí školy v Plzeňském regionu. Návštěvníci prezentace se mohli zastavit u našeho stánku a zeptat se přímo žáků školy na informace ohledně vyučovaných oborů. Škola prezentovala všechny své obory a výrobky našich žáků.

 

Žáci obdrželi sady ručního nářadí

Na slavnostním předání v aule Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, obdrželi žáci 16. října 2018 sady ručního nářadí a zahradnické koše z rukou zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jaroslava Šobra – předsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Jaroslava Sokola – vedoucího oddělení organizace školství. Slavnostního předávání se zúčastnili žáci 1. ročníků oborů Strojírenské práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce a oboru Zahradnické práce.