Akce školy

Prezentace škol na Akademii řemesel v Rokycanech

Dne 18. října 2018 pořádal Úřad práce v Rokycanech již po 13. prezentaci škol pod názvem Akademie řemesel. Akce je určena pro žáky 8. a 9. tříd, kde se mohou seznámit se školami v Plzeňském kraji. Návštěvníci prezentace se mohli seznámit s obory, které nabízejí školy v Plzeňském regionu. Návštěvníci prezentace se mohli zastavit u našeho stánku a zeptat se přímo žáků školy na informace ohledně vyučovaných oborů. Škola prezentovala všechny své obory a výrobky našich žáků.

Žáci obdrželi sady ručního nářadí

Na slavnostním předání v aule Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, obdrželi žáci 16. října 2018 sady ručního nářadí a zahradnické koše z rukou zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jaroslava Šobra – předsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Jaroslava Sokola – vedoucího oddělení organizace školství. Slavnostního předávání se zúčastnili žáci 1. ročníků oborů Strojírenské práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce a oboru Zahradnické práce.