Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová
Konzultační hodiny:
Sudý týden  Čt 9.45 – 10.30 
9.45 – 10.30 
 Lichý týden Po 8.55 – 10.30