Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny:

Sudý týden

St    8.55 – 9.40

St    10.50 – 11.35

Lichý týden

Po    10.50 – 11.35

Út     10.50 – 11.35 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny
Sudý týden
Po      11.40 – 12.25
Lichý týden
Po     11.40 – 12.25