Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny:
Sudý týden     
   
 Lichý týden    

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny
Sudý týden     
 Lichý týden