Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny:
Sudý týden  Po 11.00 – 11.45 
St 11.00 – 11.45 
 Lichý týden Po 11.00  –  12.35

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny
Sudý týden  Čt 9.45 – 10.30
11.00 – 11.45
 Lichý týden Út 9.45 – 10.30
9.45 – 10.30