Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny:
Sudý týden  Po 10.50 – 11.35 
Út 10.50 – 11.35 
 Lichý týden Út 11.40  –  13.35

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny
Sudý týden  Út 9.50 – 11.35
 Lichý týden St 11.25 – 12.25