Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová
Konzultační hodiny:
Sudý týden  Čt 9.45 – 10.30 
9.45 – 10.30 
 Lichý týden Po 8.55 – 10.30

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová.
Konzultační hodiny
Sudý týden  Út 10.50-11.35
 Lichý týden Út 10.50-12.25