Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny:
Sudý týden  Po 11.40 – 12.25 
Čt 10.50 – 11.35 
 Lichý týden Po 9.45  –  10.30
Po 11.40 -12.25

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová, kabinet č. 201
Konzultační hodiny
Sudý týden  Út 11.40 – 12.25
8.55 – 9.40
 Lichý týden St 9.45 – 10.30
9.45 – 10.30