Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách.
Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová
Konzultační hodiny:
Sudý týden  Po 11.40 – 12.25 
St 10.50 – 11.35 
 Lichý týden Út 8.55  –  9.40
Út 8.55 – 9.40

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová.
Konzultační hodiny
Sudý týden  Út 9.45 – 10.30
 Lichý týden Út 12.30 – 14.10