Archiv autora: Karolína Kajerová

Ani v květnu a červnu se nenudíme :)

Blázníš? No a!

V květnu se třída 1ZA spolu s učitelkou odborného výcviku Bc. Petrou Klůsovou zúčastnila programu, jehož cílem je preventivně působit na vznik duševních onemocnění u dospívajících. Interaktivní zážitkový workshop byl založen na otevřeném dialogu studentů s psychoterapeutem a „expertem ve vlastní věci“, člověkem, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.

Filmové představení

V úterý 4. 6. žáci navštívili CINEMA CITY Plzeň, kde shlédli film režiséra Rudolfa Havlíka a scénáristky Radky Třeštíkové Po čem muži touží. Komedie s hvězdným hereckým obsazením byla příjemným zpestřením závěru školního roku.

Zoologická zahrada Plzeň

Stalo se již hezkou tradicí, že v době konání praktických závěrečných zkoušek žáci 1. a 2. ročníků společně se svými učiteli navštíví ZOO Plzeň. Ani letos tomu nebylo jinak. V průběhu dopoledne jsme prošli téměř celou zahradu, prohlédli si nové přírůstky mambu zelenou, samici šimpanze Brigitte nebo velbloudici Terezu.
Zdroj: Mgr. P. Holubová

INFO KARIÉRA

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA připravilo pro naše 3. ročníky ZÁŽITKOVÝ PORADENSKÝ PROGRAM, ve kterém se žáci zaměřili na sebereflexi a mapování svých silných stránek. Žáci pod dohledem zkušených odborníků pracovali na rozvoji nalezených kompetencí a uvažovali o jejich využívání ve vzdělávací a kariérní cestě.
Dne 23.4.2019 Mgr. Petra Holubová
Zdroj: P. Holubová
Zdroj: P. Holubová

Seminář ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY

Na jaře se žáci 1. ročníku zúčastnili vzdělávacího semináře ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY, který připravila PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH. Cílem semináře bylo propojení světa neslyšících osob a osob se sluchovým postižením.

Dne: 23. 4. 2019 Mgr. Petra Holubová

Vzděláním k úspěchu bez bariér

V 1. pololetí školního roku se 9 žáků naší školy zúčastnilo projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér, který připravilo informačně vzdělávací středisko Info Kariéra spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Projekt, určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, byl sestaven ze tří navazujících bloků kariérového poradenství, během nichž si žáci prošli skupinovými workshopy, e-learningovými aktivitami a individuálním poradenstvím.
Dne 14.1. 2019  Mgr. P. Holubová, výchovná poradkyně
Zdroj: P. Holubová

Florbalový turnaj

Jako každoročně byl pro žáky školy uspořádán Vánoční florbalový turnaj. V sudém týdnu – 14. 12. – se účastnilo turnaje pět družstev. Zvítězila třída 3 Z (Strojírenské práce). Na stupně vítězů se dostala i třída dívek 2 C (Cukrářké práce). V lichém týdnu – 18. 12. – hrálo 6 družstev a zvítězili družstvo třídy 2K (Kuchařské práce).
Dne 19.12.2018 Plzeň, P. Šafářová
 

Past na myši

Dne 22. 11. 2018 navštívili žáci druhých ročníků Divadlo J. K. Tyla. 70 dívek a chlapců shlédlo divadelní představení podle Agathy Christie Past na myši. Napínavý příběh žáky zcela pohltil, což se dalo snadno zjistit z výrazů překvapení a strachu v napínavých situacích. Divadelní představení jsou již tradiční pravidelnou školní aktivitou. Bylo to znát na hojném počtu účastníků, na společenském oblečení i chování žáků.
Dne 4.12.2018 Plzeň, P. Šafářová

Past na myši

Zdroj: https://www.djkt.eu/past-na-mysi

Školení ČŠI

Dne 22. 11. 2018 se zástupci ředitelky školy zúčastnili semináře České školní inspekce, jehož cílem bylo poskytnout inspiraci pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy. Seminář se zabýval: Faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků – reflexe dat a informací z inspekční činnosti, národních a mezinárodních šetření a Příklady dobré praxe, konkrétní náměty pro podporu práce učitelů a škol ve čtenářské a matematické gramotnosti, shrnutí a závěry. Přednášejícími byli Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, ústřední školní inspektor a PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora.

 Učitelé se zúčastnili semináře na téma vánoční pečení

Dne 3. listopadu 2018 se učitelky odborného výcviku a odborných předmětů spolu se zástupcem ředitele pro praktické vyučování zúčastnili pracovního semináře, který pořádala Asociace kuchařů a cukrářů – pobočka Šumava. Celé dopoledne bylo zaměřeno na výrobky s vánoční tematikou, jako je například vánoční cukroví, vánoční dezerty a dorty, které byly tvořeny do zimních barev. Během semináře si každý účastník mohl výrobky vyzkoušet a na konci ochutnat. Seminář měl velký přínos teoretických i praktických zkušeností, které mohou učitelé dále předat svým žákům ve svých hodinách.

Dne 5.11.2018, M. Kříž

  

Zdroj: M. Kříž

100PY „STO LET REPUBLIKY, OČIMA PĚTI GENERACÍ“

Dne 8. 11. 2018 se žáci 2. a 3. ročníků cukrářské a kuchařské práce v doprovodu Mgr. Blanky Lindmajerové a Mgr. Ivany Karlové účastnili výstavy k příležitosti 100 let výročí republiky.

Žáci se na výstavě nechali vtáhnout do příběhu smyšlené rodiny Němcových, která zažila všechna období minulých 100 let. V příběhu byly zdůrazněny důležité momenty a události rodiny,  jejíž život byl zachycen očima pěti generací. Rodina Němcových provázela žáky celou výstavou.       Příběh nás zavedl do prvorepublikové kavárny, kde mohli žáci nahlédnout do deníku Anny Němcové, jedné z postav rodiny. Dále nás rodina zavedla do tehdejší koupelny (70. let), tam tehdy padala zásadní rozhodnutí, např. jestli emigrovat nebo zůstat v republice. Výstava nás přenesla ještě do tehdejších škodových závodů či garáže s legendární škodovkou 120.  Celou výstavu doplňovaly poutavé dobové fotografie, články a různé další předměty z různých časových období naší země včetně měnícího se státního znaku.

Na závěr výstavy se žáci vyjádřili k různým otázkám ze současnosti a zároveň tak po sobě zanechali „100PY“. Výstavu ukončovala zrcadlová místnost se zásadní otázkou o rozhodnutích, které rodina Němcových v minulých 100 letech udělala a otázka zněla „Měli jsme to udělat?“

Dne 13.11.2018, B. Lindmajerová

      

Zdroj: B. Lindmajerová

Zahrada divů

Muzikálová inscenace ZAHRADA DIVŮ, Nové scény DJK Tyla v Plzni, byla před zhlédnutím přijímána žáky naší školy spíše jako povinná součást vzdělávacího procesu. Avšak již s prvním vstupem vypravěče se odvíjel téměř interaktivní příběh. Žáci se reálně, ale i metaforicky ocitli v Zahradě divů. V prostředí, které stimuluje smysly a zavede do krásného, vtipného a poutavého pohádkového děje. Námětem této muzikálové inscenace je věčný boj dobra se zlem. Z tvůrčí dílny Zdenka Merty (hudba) a Stanislava Moši (libreto) vzešla skvělá hudební show, která vtáhla své diváky do plynoucího děje. Téměř dokonalou iluzi pohádkové sluje vytvořily poutavé kulisy, světelné efekty a nasvícené divadelní jeviště. Vše dotvářely zajímavé kostýmy a líčení hereckých postav. V neposlední řadě inscenaci dotvářela nápaditá choreografie. Herecké i pěvecké výkony zde byly výtečné, což publikum dalo najevo potleskem po celou dobu poslední písně a následné děkovačky.
Dne 1. 11. 2018 Plzeň, I. Psohlavcová
Zdroj: https://www.djkt.eu/zahrada-divu