2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu je možné podat do 20. 7. 2020. Pro druhé kolo přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku ke studiu jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím […]

Konzultační bloky pro 1. a 2. ročníky

Od 15. 6. 2020 budou probíhat konzultace pro jednotlivé třídy 1. a 2. ročníků. Jejich účast je dobrovolná. Pokud se žák zúčastní konzultací, při vstupu do budovy musí odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a dodržovat pokyny, které byly stanovené pro ochranu zdraví. Harmonogramy konzultací naleznete v příloze pod textem.H

Zahájení přípravy 3. ročníků na závěrečné zkoušky

Od 11. 5. 2020 je umožněna přítomnost žáků končících ročníků ve škole. Jejich účast je dobrovolná. Pokud se žák zúčastní konzultací, při vstupu do budovy musí odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a dodržovat pokyny, které byly stanovené pro ochranu zdraví. Pro žáky jsou připraveny konzultační bloky, ve kterých se mohou intenzivně […]

Informace pro končící ročníky

Vážení rodiče a žáci, v současné době není jasné, kdy a jakým způsobem proběhnou v letošním školním roce závěrečné zkoušky. O termínu a způsobu konání závěrečné zkoušky bude rozhodnuto na základě vývoje epidemiologické situace a možnosti návratu žáků do školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo tento týden plán, jak by mohly závěrečné zkoušky proběhnout, viz odkaz MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni Sledujte prosím […]

Pokračujeme ve studiu

Milí žáci, vývoj situace týkající se karanténních opatření průběžně sledujeme. Bohužel je škola stále uzavřena a výuka probíhá online za pomoci systému Bakalář a emailové korespondence. Prosím o jejich pravidelné sledování a plnění úkolů, které jsou Vám zasílány od vyučujících. Jiné prostředky pro výuku bohužel momentálně nemáme. Vyučující Vám budou k dispozici a budou s Vámi komunikovat a zodpovídat […]

Studujeme online

Drazí žáci, veškeré materiály ke studiu jsou Vám zasílány prostřednictvím systému Bakalář (doporučujeme přístup z webové aplikace) a nebo emailovou korespondencí. Prosíme Vás o spolupráci a zpětnou vazbu směrem k vyučujícím. Pokud by jste neznali své heslo do systému Bakalář napište na email karolina.kajerova@osvsplzen.cz, kde sdělíte celé své jméno, obor, který studujete a Vaše datum […]

Zrušení výuky

Vážení rodiče a žáci, z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 je ode dne 11.3.2020 do odvolání zrušena výuka na teoretickém vyučování a odborném výcviku. Další vývoj situace sledujte prosím na webových stránkách školy nebo Facebooku, Instagramu a v systému Bakalář. Mgr. Lucie Vodičková ředitelka školy