Informace o škole

Propagace školy

https://www.youtube.com/watch?v=OwzM4tAo1To Propagační videa

Účast v soutěžích

Chodský kvítí Dne 7. 11. 2019 se žákyně oboru zahradnické práce Marie Vyletová a Markéta Černá zúčastnily floristické soutěže v Horšovském Týně. Tuto soutěž již 15. rokem pořádá místní ZŠ a OŠ pro žáky zahradnických škol a učilišť kategorie E.  Pro letošní ročník si pořadatelé zvolili téma „Na samotě u lesa“. Soutěžící plnili dva úkoly. Název […]

Školská rada

Školská rada při OŠVS Plzeň má v současné době 3 členy. Funkční období je od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2020. Mgr.  Ivana Krohová za pedagogy pí. Hana Maroušková za Plzeňský kraj (zřizovatel) pí. Jitka Salvetová za rodiče žáků Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 […]