Informace o škole

Propagace školy

Propagační videa  

Školská rada

Školská rada při OŠVS Plzeň má v současné době 3 členy. Funkční období je od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2020. Mgr.  Ivana Krohová za pedagogy pí. Hana Maroušková za Plzeňský kraj (zřizovatel) pí. Jitka Salvetová za rodiče žáků Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 […]