Pro žáky

Učitelé a třídy

  1C1 Mgr. Petra Krsová 1C2 Mgr. Petra Krsová 2C Mgr. Petra Holubová 3C Mgr. Blanka Lindmajerová 1EZ Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová 2EZ Ing, Jaroslav Gubric 3EZ Mgr. Věra Veselá 1K Mgr. Hana Tvrdíková 2K Mgr. Ivana Karlová 3K Mgr. Ivana Karlová 1PP Mgr. Ivana Krohová 2PP Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová 1ZA Ing. […]

Zvonění

Hodina  Začátek hodiny Konec hodiny 1. 8.00 8.45 2. 8.55 9.40 3. 9.45 10.30 4. 10.50 11.35 5. 11.40 12.25 6. 12.35 13.20 7. 13.25 14.10 8. 14.15 15.00  

Třídní aktivy

Třídní aktivy se budou ve školním roce 2019/2020 konat ve dnech 13.listopadu 2019 a 15.dubna 2020.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová. Dlouhodobý zástup za metodičku primární prevence z důvodu dlouhodobé nemoci je Mgr. Karolína Kajerová. Sudý týden  Út 8.55 – 9.40   Lichý týden Út 8.55 – 9.40  

Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová Konzultační hodiny: Sudý týden  Po 11.40 – 12.25  St 10.50 – 11.35   Lichý týden Út 8.55  –  9.40 Út 8.55 – 9.40 Školní metodik prevence Školní […]

Školní zdravotník

Připravuje se…

Rozvrh

Rozvrhy jednotlivých tříd