Pro žáky

Učitelé a třídy pro školní rok 2023/2024

  Třída Obor Třídní učitel 1C1 Cukrářské práce Mgr. Hanka Tvrdíková 1C2 Cukrářské práce Mgr. Hanka Tvrdíková 2C1 Cukrářské práce  Mgr. Petra Krsová 2C2 Cukrářské práce  Mgr. Petra Krsová 3C Cukrářské práce Mgr. Petra Holubová 1E Elektromontážní práce  Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová 2E Elektromontážní práce  Ing. Jaroslav Gubric 3EK Montážní práce v elektrotechnice Mgr. […]

Zvonění

Hodina  Začátek hodiny Konec hodiny 1. 8.00 8.45 2. 8.55 9.40 3. 9.50 10.35 4. 10.50 11.35 5. 11.40 12.25 6. 12.50 13.35 7. 13.40 14.25 8. 14.30 15.15

Třídní aktivy

Třídní aktivy se budou konat ve dnech 15.11.2023 a 10.4.2024.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová. Dlouhodobý zástup za metodičku primární prevence z důvodu dlouhodobé nemoci je Mgr. Karolína Kajerová. Sudý týden  Út 8.55 – 9.40   Lichý týden Út 8.55 – 9.40  

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je tvořeno týmem pedagogických pracovníků: Ředitelkou školy a jejími zástupci Školní psycholožkou Výchovnou poradkyní Metodičkou primární prevence Kariérovými poradkyněmi. Tento tým ve škole zajišťuje poradenské služby, prevenci rizikového chování, informační a poradenskou podporu učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům. Služby tohoto týmu se zaměřují především na: poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními […]

Školní zdravotník

Připravuje se…