Učitelé a třídy

Školní rok  2017/2018  – třídy, třídní učitelé, čísla učeben Lichý týden   Třída   Třídní učitel   Učebna 2E Ing. J. Gubric   […]

Hodiny a přestávky

Hodina   Začátek hodiny   Konec hodiny    0.   7.05   7.50   1.   8.00   8.45   2.   […]

Třídní aktivy

Třídní aktivy se ve školním roce 2017/2018 konají: Středa 15.11.2017 15:00 Středa 11.04.2018 15:00

Školní metodik prevence

Mgr. Petra  Šafářová (kabinet č. 105) Zpracování preventivního programu v oblasti sociálně patologických jevů Tvorba, koordinace a kontrola plnění preventivního […]

Výchovný poradce

Mgr. Bc. Petra Holubová (kabinet č. 105) Poradenská činnost pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky Prevence záškoláctví dle směrnic MŠMT, vedení […]

Školní zdravotník

Zdravotníkem na škole byla ustanovena Mgr. Lucie Vodičková. Mgr. Lucie Vodičková má dokončené úplné střední vzdělání v oboru všeobecná sestra, […]

Školní dokumenty ke stažení

Žádost o přerušení studia – plnoletý žák Žádost o přerušení studia Žádost o ukončení studia – plnoletý žák Žádost o […]

Rozvrh

Odkaz na rozvrh