Pro žáky

Učitelé a třídy

Stránka se připravuje….

Zvonění

Hodina  Začátek hodiny Konec hodiny 1. 8.00 8.45 2. 8.55 9.40 3. 9.45 10.30 4. 10.50 11.35 5. 11.40 12.25 6. 12.35 13.20 7. 13.25 14.10 8. 14.15 15.00  

Třídní aktivy

Stránka se připravuje …

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová. Dlouhodobý zástup za metodičku primární prevence z důvodu dlouhodobé nemoci je Mgr. Karolína Kajerová. Sudý týden  Út 8.55 – 9.40   Lichý týden Út 8.55 – 9.40  

Výchovný poradce a Školní metodik prevence

Výchovný poradce Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Holubová Konzultační hodiny: Sudý týden  Čt 9.45 – 10.30  Pá 9.45 – 10.30   Lichý týden Po 8.55 – 10.30   Školní metodik prevence Školní metodik prevence pracuje […]

Školní zdravotník

Připravuje se…

Formuláře ke stažení

Odchod ze školy při uvolnění z TV Žádost o opakování ročníku NŽ Žádost o opakování ročníku PŽ Žádost o přerušení studia NŽ, PŽ Žádost o přestup a změna oboru NŽ Žádost o přestup a změna oboru PŽ Žádost o přestup NŽ Žádost o přestup PŽ Žádost o přijetí do vyššího ročníkku NŽ Žádost o přijetí […]

Rozvrh

Stránka se připravuje…