Pro žáky

Učitelé a třídy

Připravuje se…

Hodiny a přestávky

Připravuje se…

Třídní aktivy

Připravuje se…

Školní metodik prevence

Připravuje se…

Výchovný poradce

Připravuje se…

Školní zdravotník

Připravuje se…

Školní dokumenty ke stažení

Žádost o přerušení studia – plnoletý žák Žádost o přerušení studia Žádost o ukončení studia – plnoletý žák Žádost o ukončení studia Žádost o uvolnění z předmětu Tělesná výchova – plnoletý žák Žádost o uvolnění z předmětu Tělesná výchova Žádost o uvolnění z vyučování Žádost o opravnou/náhradní závěrečnou zkoušku Žádost o úpravu pracovní doby Odborného výcviku […]

Rozvrh

Odkaz na rozvrh