Termíny závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018

Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek ve školním roce 2017/2018

Písemné zkoušky  3. 9. 2018
Praktické zkoušky  4. 9. – 5. 9. 2018
Ústní zkoušky  12. 9. 2018