Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného dne 29. ledna 2021 č. j. MSMT-3258/2021-1 stanovuji pro žáky posledních ročníků všech oborů vzdělávání organizaci závěrečných zkoušek – formu, termíny, místo konání a podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce.

Forma, termíny a místo konání závěrečné zkoušky:

Písemná závěrečná zkouška se u všech oborů vzdělávání nekoná.

Praktická závěrečná zkouška se koná ve dnech 17. – 18. června 2021 (datum a místo konání pro jednotlivé obory vzdělávání viz Příloha č. 1).

Ústní závěrečná zkouška se koná 25. června 2021, místo konání budova Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56.

Přesné časové harmonogramy praktické a ústní závěrečné zkoušky budou žákům oznámeny v průběhu měsíce června (až budou známy přesné počty žáků, připuštěných k závěrečné zkoušce).

Podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce:

Ke zkoušce budou připuštěni všichni žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nebo vykonali nejpozději do 31. května 2021 náhradní nebo opravné zkoušky za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Žák, který chce vykonat opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. května 2021, oznámí tuto skutečnost písemně řediteli školy (nejpozději jeden měsíc před termínem opravných a závěrečných zkoušek).

V Plzni dne 15. března 2021

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka Odborné školy výroby a služeb,
Plzeň, Vejprnická 56