Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

Písemná ZZ                                                  5. září 2022
Praktická ZZ            6.-8. září 2022
Ústní ZZ                                                  12. září 2022