Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019

Písemné zkoušky              3. června2019
Praktické zkoušky              4. a 5. června 2019
Ústní zkoušky              12. června 2019
Studijní volno              6. – 11. června 2019
Konzultační den              5. června 2019
Slavnostní předání výučních listů              19. června 2019