Závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018

Písemné zkoušky 1. 6. 2018 (ŘV)
Praktické zkoušky 4. 6. 2018 a 5. 6. 2018
Ústní zkoušky 12. 6. 2018 (ŘV)     7.30 – 18.30 hod.
Slavnostní vyřazení absolventů 21. 6. 2018
Studijní volno 6. 6. 2018 – 11. 6. 2018
Konzultační dny 5. 6. 2018  (dle harmonogramu ZŘ)

Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek ve školním roce 2017/2018

Písemné zkoušky
Praktické zkoušky
Ústní zkoušky