Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Písemné zkoušky              1. června 2020
Praktické zkoušky              2. a 3. června 2020
Ústní zkoušky              10. června 2020
Studijní volno              4. – 9. června 2020
Konzultační den              3. června 2020
Slavnostní předání výučních listů              17. června 2020