Závěrečné zkoušky

Písemná ZZ                                                  1. června 2022 (středa)
Praktická ZZ            2. – 7. června 2022 (čtvrtek – úterý)
Studijní volno           2. – 9. června 2022 (čtvrtek – čtvrtek)
Konzultační dny                                   8. června 2022 (středa)
Ústní ZZ                                                  10. června 2022 (pátek)
Vydávání vysvědčení o ZZ a VL 16. června 2022 (čtvrtek) 14.00