Závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky školního roku 2018/2019

Písemné zkoušky
18. září 2019
Praktické zkoušky
19. a 20. září 2019
Ústní zkoušky
27. září 2019
Studijní volno
23. – 26.září 2019
Konzultační den
20. září 2019

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Písemné zkoušky              1. června 2020
Praktické zkoušky              2. a 3. června 2020
Ústní zkoušky              10. června 2020
Studijní volno              4. – 9. června 2020
Konzultační den              3. června 2020
Slavnostní předání výučních listů              17. června 2020