Kontakty

Vedení školy

Vedoucí pracovníci  OŠVS Plzeň Ředitelka školy Mgr. Lucie Vodičková Tel.: 737 434 487, 377 308 115 Email: lucie.vodickova@osvsplzen.cz   Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování Mgr. Karolína Kajerová Tel.: 725 311 982, 377 308 285 Email: karolina.kajerova@osvsplzen.cz   Zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik – zástupce statutárního orgánu Mgr. Miroslav Kříž Tel.: 602 122 089, […]

Základní údaje o škole

Název školy: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Podatelna: Adresa: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň-pavilon č. 3, 1. patro, místnost č. 101 Spojení: tel.: 377 308 282 fax.: 377 823 030 e-mail: info@osvsplzen.cz ID datové schránky: wfcgj6u IČO: 497 74 859 IZO: 049 774 859 RED […]

Vyučující teoretického vyučování a odborného výcviku

Vedoucí učitelé odborného vyučování Ing. Vít Kraus vit.kraus@osvsplzen.cz 377 308 291, 725 311 985 Ing.Patrik Sirový patrik.sirovy@osvsplzen.cz 377 308 291, 725 311 983 Výchovná poradkyně Mgr. Petra Holubová petra.holubova@osvsplzen.cz 377 308 402, 725 311 984 Metodička primární prevence Mgr. Petra Šafářová petra.safarova@osvsplzen.cz  377 308 402 Učitelé teoretického vyučování Václav Čihák vaclav.cihak@osvsplzen.cz 377 308 286 Ing. […]