Vedení školy

Vedoucí pracovníci  OŠVS Plzeň Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Krýslová tel.: 377 823 023, 377 308 115 e-mail: hana.kryslova@osvsplzen.cz Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické […]

Základní údaje

Název školy: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Podatelna: Adresa: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, […]

Zaměstnanci školy

 Příjmení, jméno   E-mail   Tel. číslo   Jiřina Bendová   jirina.bendova@osvsplzen.cz    377 520 473   Bc. Tereza Čermáková   tereza.cermakova@osvsplzen.cz   […]