Školní E-learningový portál

Základní informace

Dne 1. 4. 2010 byla zahájena realizace projektu Podpora studia pomocí E-learningových aplikací, kterému byla poskytnuta finanční podpora z OP VK. V jeho rámci byl vytvořen tento e-learningový portál, který je v současnosti v pilotním provozu. Předpokládané ukončení projektu je 30. 6. 2012 a během této doby dojde k přechodu z pilotního provozu na ostrý. Pro potřeby […]

Vstup do aplikace

http://www.ouplzen.domesys.com/moodle/


Nebyly nalezeny žádné příspěvky.