Informace pro žáky 1. ročníku

Nástup žáků do školy je dne 2. 9. 2019 v budově Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 – pavilon č. 3.

Žáci si sebou 2. 9. 2019 přinesou: 

1) vysvědčení z posledního ročníku základní školy (v případě, že žák již navštěvoval jinou střední školu, donese vysvědčení z posledního ročníku této školy

2) občanský průkaz 

3) průkazku zdravotní pojišťovny

4) poznámkový blok, psací potřeby

Učebnice budou žákům k dispozici v době vyučovacích hodin (zapůjčeny učitelem).

Požadavky na zakoupení základních učebních pomůcek:

1) Psací a rýsovací potřeby, trojúhelník (elektro a strojní práce budou mít 2 trojúhelníky), pravítko, kružítko, úhloměr

2) Ostatní učební pomůcky (potřeby) si žák zakoupí dle požadavku vyučujícího daného předmětu.

Požadavky na zakoupení osobních ochranných pracovních prostředků na výuku odborného výcviku:

Cukrářské práce                              

Žák oboru Cukrářské práce musí mít vystavený Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Počet       Druh

2 ks         Kuchařská halena nebo rondon bílý

1 ks         Kuchařské kalhoty bílé

1 ks         Zástěra náprstníková (kuchařská) bílá

1 ks         Pokrývka hlavy bílá (lodička, kšiltovka, šátek)

1 pár        Pracovní protiskluzová obuv bílá s páskem přes patu

Elektrotechnické a strojně montážní práce

Počet       Druh

1 ks         Montérková souprava

1 pár        Pracovní protiskluzová obuv – černá

Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel

Žák oboru Kuchařské práce musí mít vystavený Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Počet       Druh

2 ks         Kuchařská halena nebo rondon bílý

1 ks         Kuchařské kalhoty bílé

1 ks         Zástěra náprstníková (kuchařská) bílá

1 ks         Pokrývka hlavy bílá (lodička, kšiltovka, šátek)

1 pár        Pracovní protiskluzová obuv bílá s páskem přes patu              

Pečovatelské služby

Žák oboru Pečovatelské služby musí mít vystavený Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Počet       Druh

2 ks         Pracovní kalhoty bílé

2 ks         Halena pracovní bílá

1 ks         Zástěra náprstníková (kuchařská) bílá

1 ks         Čepice lodička bílá

1 pár        Protiskluzová pracovní obuv bílá s páskem přes patu

Prodavačské práce

Žák oboru Prodavačské práce musí mít vystavený Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Počet       Druh

1 pár        Pracovní protiskluzová obuv

Další druh pracovního oděvu bude upřesněn po nástupu do školy. Předpokládáme zajištění pracovního oděvu přímo pracovištěm odborného výcviku.     

Strojírenské práce

Počet      Druh         

1 ks         Montérková souprava

1 pár       Pracovní protiskluzová obuv – černá

Zahradnické práce

Počet       Druh

1 ks         Montérkové kalhoty s laclem a blůza

1 pár        Pracovní obuv kožená (vhodná pro práci v zahradnictví)

1 ks         Pracovní bunda teplá (pro práce v zimním období)

1 pár        Pracovní rukavice

Bez ochranných pracovních prostředků nemohou žáci nastoupit na výuku odborného výcviku, protože by došlo k porušení BOZP.

Potvrzení o studiu pro dopravní podniky se vydává od 26. 8. 2019.

Plzeň dne:  4. 7. 2019
Vyřizuje:    Irena Horová
Telefon:     377 308 282
Email:        info@osvsplzen.cz