Zdravotníkem na škole byla ustanovena Mgr. Lucie Vodičková.

Mgr. Lucie Vodičková má dokončené úplné střední vzdělání v oboru všeobecná sestra, pomaturitní specializační studium v oboru chirurgie a kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost.

Náplní činnosti zdravotníka školy je

  • poskytnutí první pomoci při úrazech nebo akutních stavech žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků školy
  • zajištění přivolání odborné zdravotnické pomoci
  • péče o žáky se zdravotními problémy a chronickým onemocněním
  • zajištění zdravotnického dohledu na akcích pořádaných školou
  • dohled nad vybavením školních lékárniček
  • výchova žáků k péči o vlastní zdraví i o zdraví ostatních
  • poradenská činnost pro rodiče i žáky
  • dohled nad dodržováním hygieny
  • školení první pomoci

Konzultace dle potřeby.