Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019 Písemné zkoušky              3. června2019 Praktické zkoušky              4. a 5. června 2019 Ústní zkoušky              12. června 2019 Studijní volno              6. – 11. června 2019 Konzultační den              5. června 2019 Slavnostní předání výučních listů              19. června 2019