Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Školní metodičkou primární prevence je Mgr. Petra Šafářová.
Dlouhodobý zástup za metodičku primární prevence z důvodu dlouhodobé nemoci je Mgr. Karolína Kajerová.
Sudý týden  Út 8.55 – 9.40 
 Lichý týden Út 8.55 – 9.40