Mgr. Petra  Šafářová (kabinet č. 105)

  • Zpracování preventivního programu v oblasti sociálně patologických jevů
  • Tvorba, koordinace a kontrola plnění preventivního programu školy
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • Systematická činnost zaměřená na dodržování zákona o zákazu kouření v budově školy
  • Spolupráce s PČR na vytěsnění  zneužívání a prodeje návykových látek v budově školy
  • Krizová intervence v případě řešení projevů patologického chování  žáků  školy
  • Spolupráce se sociálními partnery při prevenci sociálně patologických jevů
  • Zjišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevech pedagogickým pracovníkům školy
  • Osvětová činnost – pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce žáků

Konzultační hodiny:

Sudý  týden

Pondělí        9.50 – 10.35  hod.

Lichý týden

Úterý          10.55 – 11.40  hod.