Informace pro 1. ročníky pro školní rok 2023/2024

Níže v jednotlivých složkách naleznete informační dopisy pro jednotlivé obory vzdělávání u nás na škole. Naše škola se zapojila do projektu obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024, který umožňuje dítěti se stravovat zadarmo. Pokud byste chtěli vaše dítě do projektu zapojit, musíte splňovat následující kritéria: pobírat příspěvek na živobytí nebo pobírat doplatek na bydlení  v […]

Výsledky přijímacího řízení

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou do vlastních rukou do 30. dubna 2023. Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Zápisový lístek […]

Postup při přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

1. Vyberte si některý z oborů vzdělávání 2. Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení 3. Podejte ji osobně ve škole (kontaktní osoba Irena Horová – sekretariát školy, telefon 778 529 339) nebo pošlete poštou na adresu: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň, 318 00 do 1. 3. 2023. 4. Úřední hodiny sekretariátu školy: pondělí, úterý […]

Den otevřených dveří

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 zve všechny zájemce o studium učebních oborů i veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční 20. ledna 2023 od 13.00 do 16.30 hod. V rámci tohoto dne si budete moci prohlédnout budovu školy a její učebny a odborná pracoviště, které jsou v budově umístěny. Rádi zodpovíme všechny dotazy týkající se […]