Částečné obnovení prezenční výuky

Od 25. 11. 2020 dojde k obnovení prezenční výuky dle platného rozvrhu (výuka ve škole a na pracovišti odborného výcviku): pro 3. ročníky všech oborů vzdělávání na teoretické výuce i odborném výcviku – teoretického vyučování se od 25. 11. 2020 účastní třídy 3C, 3PP, 3ZA a 3ZDP, odborného výcviku se od 25. 11. 2020 účastní třídy 3EZ a 3K, pro 2. ročníky všech […]

Den otevřených dveří online 20. 11. 2020 od 13.00 do 16.30

Z epidemiologických důvodů se den otevřených dveří bude konat online dne 20.11.2020 od 13.00 hod do 16.30 hod za pomocí MS Teams. Postup pro přihlášenído MS Teams naleznete v příloze níže. K dispozici Vám budou: Mgr. Karolína Kajerová– zástupkyně ředitelky školy teoretického vyučování a to od 14.00 do 16.30 hodin. Schůzka v Microsoft Teams Připojit se […]

Vlastní systém vzdělávání – učňovské středisko

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň zajišťuje od roku 1994 praktickou výuku žáků a studentů středních odborných učilišť, středních odborných a vysokých technických škol. V současné době má naše společnost navázanou spolupráci se:          Odborná škola výroby a služeb Plzeň Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň          Střední průmyslová škola Stavební Plzeň          SOU stavební […]

Návrh kandidátů do školské rady z řad pedagogických pracovníků, Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků

Návrh kandidátů do školské rady z řad pedagogických pracovníků Z navržených kandidátů přijali kandidaturu: 1. Mgr. Petra Krsová 2. Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová 3. Ing. Patrik Sirový 4. Mgr. Věra Veselá Termín a průběh voleb Volby vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhnou ve dnech: – 23. 11. 2020 od 9.30 do 10.30 hod a – 24. […]

Od 26.10.2020 do 30.10.2020 je budova školy uzavřena

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a změny organizace školního roku je budova školy od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 uzavřena. V tomto období si žáci nebudou moci vyzvednout tištěné materiály na vrátnici školy. Veškeré žádosti a potvrzení budou vyřizovány pouze elektronickou formou na emailu info@osvsplzen.cz nebo telefonicky na čísle 778 529 339. Od 2. 11. 2020 do odvolání […]

Volby do školské rady

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků Ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 vyhlašuje volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků, které se uskuteční dne 19. 11. 2020 od 15.00 do 16.30 hodin v průběhu třídních aktivů školy. Volby proběhnou v budově Odborné školy výroby a služeb dle Volebního řádu […]