Den otevřených dveří proběhne pouze online formou 14.1.2022 od 12.00 do 16.30 hod

Den otevřených dveří proběhne pouze online formou a to 14.1.2022 od 12.00 do 16.30 hod. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat buďto prostřednictvím níže uvedených telefonních čísel nebo za pomocí odkazu na MS Teams. Mgr. Karolína Kajerová – zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování Mob.: 725 311 982 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. […]

6.12.2021 až 28.2.2022 bude probíhat screeningové testování žáků

Testování bude probíhat každé pondělí nebo v následující dny pokud nebyl žák přítomen v den testování. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy. Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že: 1. byl plně očkován před více než 14 dny, 2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny, Mgr. Karolína Kajerová zástupkyně ředitelky […]

22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne screeningové testování žáků

Testování bude probíhat ve dnech 22.11.2021 a 29.11.2021. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui. Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že: 1. byl plně očkován před více než 14 dny, 2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny, 3. doloží platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl […]

Den otevřených dveří 26.11.2021 proběhne online formou

Dobrý den, z epidemiologických důvodů, proběhne den otevřených dveří 26.11.2021 od 12.00 hod do 16.30 hod online formou za pomocí MS Teams. Spojíte se s námi přes odkaz, který je níže. Popřípadě můžete kontaktovat pana Miroslava Kříže (zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik) na telefonu+420 602 122 089. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2YwN2YtNjliNy00MDA0LThjMTEtY2JmNWU5NjlkNTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc975d60-a552-41bb-b055-4a0340678532%22%2c%22Oid%22%3a%2222eb5238-181a-4daf-889a-482378e6e07c%22%7d Karolína Kajerová zástupkyně ředitelky školy

8.11.2021 a 15.11.2021 proběhne screeningové testování žáků

Testování bude probíhat ve dnech 8.11.2021 a 15.11.2021. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui. Zde instruktážní video k testování: Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že: 1. byl plně očkován před více než 14 dny, 2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny, 3. doloží platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl proveden na odběrovém místě.

Ředitelské volno

Na 27.9.2021 bylo ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno. Opětovný nástup do školy je 29.9.2021. Mgr. Karolína Kajerová zástupkyně ředitelky školy