Dodatečné informace pro 1. ročníky

Od 1. července 2023 vstoupila v platnost novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která s účinností od 15. července 2023 ruší zdravotní průkazy.

Autor příspěvku: Karolína Kajerová