Spuštění prezenčního teoretického vyučování od 24.5.2021

Na základě usnesení vlády ze dne 17. května 2021 č. 471 je od 24.5.2021 umožněna osobní přítomnost žáků na teoretickém vyučování. Účast je umožněna pouze těm žákům, kteří NEMAJÍ PŘÍZNAKY onemocnění COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, ucpaný […]

SPUŠTĚNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU OD 26.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 19. dubna 2021 č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN je od 26.4.2021 umožněna osobní přítomnost žáků na odborném výcviku. Účast je umožněna pouze těm žákům, kteří NEMAJÍ PŘÍZNAKY onemocnění COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest […]

Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného dne 29. ledna 2021 č. j. MSMT-3258/2021-1 stanovuji pro žáky posledních ročníků všech oborů vzdělávání organizaci závěrečných zkoušek – formu, termíny, místo konání a podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce. Forma, termíny a místo konání závěrečné zkoušky: Písemná závěrečná zkouška se u všech oborů vzdělávání nekoná. Praktická […]

Ukončení nouzového stavu nemá vliv na režim vzdělávání

Na základě prohlášení MŠMT ze dne 12.2.2021 nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim vzdělávání na školách. Výuka bude i nadále probíhat distanční formou. Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy. […]

Posviťme si na budoucnost

12.2.2021 od 8.00 do 13.00 hod se naše škola zúčastní online prezentace škol. Přihlásit se na online schůzku můžete prostřednictvím stránek Posviťme si na budoucnost https://www.posvitsinabudoucnost.cz/courses/odborna-skola-vyroby-a-sluzeb-plzen/ nebo prostřednictvím odkazu na MS Teams Schůzka v Microsoft Teams Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. Další informace | Možnosti schůzky

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihláška ke studiu Přihlášku je možné podat do 1. 3. 2021. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit. Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám. Součástí […]

Prodloužení distančního vzdělávání

Dne 22. 1. 2021 bylo vládou České republiky prodlouženo krizové opatření pro oblast školství. Z tohoto důvodu bude výuka od 25. 1. 2021 i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.). Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 […]

Online den otevřených dveří 14.1.2021 a 19.1.2021

Z epidemiologických důvodů se den otevřených dveří bude konat online dne 14.1.2021 a 19.1.2021 od 16.00 hod do 19.00 hod za pomocí MS Teams. Postup pro přihlášenído MS Teams naleznete v příloze níže. K dispozici Vám bude: Mgr. Miroslav Kříž – zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik a to od 16.00 do 19.00 hodin Odkaz na připojení […]

Pokračujeme ve výuce distanční formou

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření  se od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu bude výuka i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.). Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost […]