SPUŠTĚNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU OD 26.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 19. dubna 2021 č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN je od 26.4.2021 umožněna osobní přítomnost žáků na odborném výcviku. Účast je umožněna pouze těm žákům, kteří NEMAJÍ PŘÍZNAKY onemocnění COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest […]

Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného dne 29. ledna 2021 č. j. MSMT-3258/2021-1 stanovuji pro žáky posledních ročníků všech oborů vzdělávání organizaci závěrečných zkoušek – formu, termíny, místo konání a podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce. Forma, termíny a místo konání závěrečné zkoušky: Písemná závěrečná zkouška se u všech oborů vzdělávání nekoná. Praktická […]

Ukončení nouzového stavu nemá vliv na režim vzdělávání

Na základě prohlášení MŠMT ze dne 12.2.2021 nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim vzdělávání na školách. Výuka bude i nadále probíhat distanční formou. Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy. […]

Posviťme si na budoucnost

12.2.2021 od 8.00 do 13.00 hod se naše škola zúčastní online prezentace škol. Přihlásit se na online schůzku můžete prostřednictvím stránek Posviťme si na budoucnost https://www.posvitsinabudoucnost.cz/courses/odborna-skola-vyroby-a-sluzeb-plzen/ nebo prostřednictvím odkazu na MS Teams Schůzka v Microsoft Teams Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. Další informace | Možnosti schůzky

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihláška ke studiu Přihlášku je možné podat do 1. 3. 2021. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit. Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám. Součástí […]

Prodloužení distančního vzdělávání

Dne 22. 1. 2021 bylo vládou České republiky prodlouženo krizové opatření pro oblast školství. Z tohoto důvodu bude výuka od 25. 1. 2021 i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.). Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 […]

Online den otevřených dveří 14.1.2021 a 19.1.2021

Z epidemiologických důvodů se den otevřených dveří bude konat online dne 14.1.2021 a 19.1.2021 od 16.00 hod do 19.00 hod za pomocí MS Teams. Postup pro přihlášenído MS Teams naleznete v příloze níže. K dispozici Vám bude: Mgr. Miroslav Kříž – zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik a to od 16.00 do 19.00 hodin Odkaz na připojení […]

Pokračujeme ve výuce distanční formou

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření  se od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu bude výuka i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.). Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost […]

Návrh kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků

Z navržených kandidátů přijala kandidaturu: 1) Skolodová Jana, Třemošná 2) Ungrová Martina, Plzeň Termín a průběh voleb Volby se uskuteční v budově Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 dle Volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem. Termín voleb není v současné době možné stanovit vzhledem k vývoji epidemiologické situace. Přesné datum bude stanoveno […]

Obnovení distanční výuky od 4. 1. 2021

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1337 se od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 omezuje provoz škol a školských zařízení. Z tohoto důvodu přechází všichni žáci školy od 4. 1. 2021 na distanční formu výuky (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.). Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se […]