Den otevřených dveří 26.11.2021 proběhne online formou

Dobrý den, z epidemiologických důvodů, proběhne den otevřených dveří 26.11.2021 od 12.00 hod do 16.30 hod online formou za pomocí MS Teams. Spojíte se s námi přes odkaz, který je níže. Popřípadě můžete kontaktovat pana Miroslava Kříže (zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik) na telefonu+420 602 122 089. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2YwN2YtNjliNy00MDA0LThjMTEtY2JmNWU5NjlkNTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc975d60-a552-41bb-b055-4a0340678532%22%2c%22Oid%22%3a%2222eb5238-181a-4daf-889a-482378e6e07c%22%7d Karolína Kajerová zástupkyně ředitelky školy

8.11.2021 a 15.11.2021 proběhne screeningové testování žáků

Testování bude probíhat ve dnech 8.11.2021 a 15.11.2021. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui. Zde instruktážní video k testování: Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že: 1. byl plně očkován před více než 14 dny, 2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny, 3. doloží platný negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl proveden na odběrovém místě.

Ředitelské volno

Na 27.9.2021 bylo ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno. Opětovný nástup do školy je 29.9.2021. Mgr. Karolína Kajerová zástupkyně ředitelky školy

Informace pro žáky k zahájení školního roku 2021/2022

Epidemiologická opatření: 1. Žák, který má příznaky infekčního onemocnění (teplota, rýma, kašel, bolest hlavy atd.) nesmí vstoupit do budovy školy. Pokud žák trpí alergickým nebo chronickým onemocněním musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. 2. Žák, který byl v posledních 14 dnech v zahraničí musí splnit všechna nařízení, které ukládá ministerstvo pro návrat z jednotlivých zemí (cestovatelský semafor) – […]

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků

Ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 vyhlašuje volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků, které se uskuteční dne 24. 8. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin. Volby proběhnou v budově Odborné školy výroby a služeb dle Volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem. Z navržených kandidátů přijala kandidaturu: 1) Skolodová Jana, Třemošná, […]