Informace pro 1. ročníky pro školní rok 2023/2024

Níže v jednotlivých složkách naleznete informační dopisy pro jednotlivé obory vzdělávání u nás na škole. Naše škola se zapojila do projektu obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024, který umožňuje dítěti se stravovat zadarmo. Pokud byste chtěli vaše dítě do projektu zapojit, musíte splňovat následující kritéria: pobírat příspěvek na živobytí nebo pobírat doplatek na bydlení  v […]

Výsledky přijímacího řízení

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou do vlastních rukou do 30. dubna 2023. Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Zápisový lístek […]