Postup při přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

1. Vyberte si některý z oborů vzdělávání

2. Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení

3. Podejte ji osobně ve škole (kontaktní osoba Irena Horová – sekretariát školy, telefon 778 529 339) nebo pošlete poštou na adresu: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň, 318 00 do 1. 3. 2023.

4. Úřední hodiny sekretariátu školy: pondělí, úterý 7.00 – 15.00, středa 7.00 – 16.00, čtvrtek, pátek 7.00 – 14.00.

5. V prvním kole přijímacího řízení můžete podat 2 přihlášky, pokud podáte obě přihlášky na naši školu, budete v přijímacím řízení zvýhodněni několika body navíc (dle kritérií nastavených ředitelem školy).

6. Přihláška musí obsahovat:

– e-mail zákonného zástupce,

– aktuální telefonní číslo zákonného zástupce a uchazeče,

– klasifikace (na zadní straně přihlášky) z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, potvrzená školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení,

– potvrzení od lékaře.

7. U uchazečů s odlišným mateřským jazykem bude znalost češtiny ověřena pohovorem.

8. Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijímáni na základě kritérií stanovených ředitelem školy (kritéria budou zveřejněna 31. 1. 2023).

9. Po zpracování přihlášek obdrží každý uchazeč emailem nejpozději do 31. 3. 2023 registrační číslo, pod kterým zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů.

10. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn dne 22.4.2023

Autor příspěvku: Karolína Kajerová