2. kolo přijímacího řízení

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. Důležité termíny: TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 21. – 24. května 2024 Seznámení s podklady 18. – 19. 6. 2024 od 7.00 do 12.00 hod 21. června 2024 zveřejnění výsledků Počty žáků přijímaných do jednotlivých oborů: Elektrotechnické a strojně montážní práce […]

Informace pro přijaté uchazeče

Podle nového přijímacího řízení neodevzdáváte zápisový lístek. Pokud jste na výsledkové listině uvedeni, jako přijatí, nemusíte, již nic dokládat. Schůzka pro zákonné zástupce žáků nastupujících do 1. ročníku školního roku 2024/2025 se uskuteční 20.6.2024 od 15.00 hod ve společenském sále SOUE, Vejprnická 56, Plzeň.