Zahájení přípravy 3. ročníků na závěrečné zkoušky

Od 11. 5. 2020 je umožněna přítomnost žáků končících ročníků ve škole. Jejich účast je dobrovolná. Pokud se žák zúčastní konzultací, při vstupu do budovy musí odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a dodržovat pokyny, které byly stanovené pro ochranu zdraví.

Pro žáky jsou připraveny konzultační bloky, ve kterých se mohou intenzivně připravovat na závěrečné zkoušky. Harmonogramy konzultací naleznete v přílohách pod textem.