Výsledky 2.kola přijímacího řízení

ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB, PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku, ve školním roce 2019/2020

RVP:          Elektrotechnické a strojně montážní práce     

KÓD:         26-51-E/01

ŠVP:          Montážní práce v elektrotechnice

806/19 223 Přijat
798/19 215 Přijat
825/19 226 Přijat

RVP:               Pečovatelské služby       

KÓD:              75-41-E/01

ŠVP:               Zdravotně sociální služby

839/19 236 Přijat
802/19 219 Přijat
830/19 231 Přijat
801/19 218 Přijat
841/19 239 Přijat
874/19 250 Přijat

RVP:               Potravinářská výroba       

KÓD:              29-51-E/01

ŠVP:               Cukrářské práce

855/19 244 Přijat
800/19 217 Přijat
796/19 213 Přijat
804/19 221 Přijat
854/19 243 Přijat
842/19 240 Nepřijat
794/19 211 Nepřijat
852/19 241 Nepřijat

RVP:               Prodavačské práce       

KÓD:              66-51-E/01

ŠVP:               Prodavačské služby a činnosti

797/19 214 Přijat
856/19 245 Přijat
877/19 251 Přijat
831/19 232 Přijat
832/19 233 Přijat
861/19 238 Přijat

RVP:    Stravovací a ubytovací služby       

KÓD:   65-51-E/01

ŠVP:     Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel

803/19 220 Přijat
857/19 246 Přijat
795/19 212 Přijat
829/19 230 Přijat
828/19 229 Přijat
840/19 237 Přijat
873/19 249 Přijat
860/19 247 Přijat

RVP:               Strojírenské práce     

KÓD:              23-51-E/01

ŠVP:               Strojírenská výroba

807/19                   224 Přijat
824/19                   225 Přijat
799/19                   216 Přijat

RVP:               Zahradnické práce     

KÓD:              41-52-E/01

ŠVP:               Práce v zahradnictví

868/19                   248 Přijat
834/19                   235 Přijat
833/19                   234 Přijat
826/19                   227 Přijat
853/19                   242 Přijat
805/19                   222 Přijat
827/19                   228 Přijat
                                                  Mgr. Lucie Vodičková – ředitelka školy