Technické parametry

Stavba je postavena z typového systému IDEÁL REPAS VENLO tj. typového vícelodního skleníku. Půdorys stavby je 44, 8 x 15 m, modulové osy jsou v rozteči 3 x 3,2 m.
Dispozičně je stavba rozdělena na čtyři sektory, které lze z hlediska užívání rozdělit na části : Dva sektory A a C – netopený s volnou půdou určenou pro přímou výsadbu, sektor B – temperovaný vybavený stolovým pěstebním systémem s možností posunu a sektor D – zastřešené venkovní prostranství.
Sektor B je používán jako prostor pro přípravu materiálu (rostlin) v časných jarních měsících, tj. pro výsevy, pikýrování a rychlení rostlin a sazenic v přenosných nádobách. Následně pak jsou rostliny použity pro výsadbu na volnou plochu v prostoru A a C. Prostor B je vytápěný až na + 20° C. Požadované teplotní minimum v ostatních sekcích je + 5° C, teplota uvnitř skleníku je automaticky regulována.
Ve střeše skleníku je odvětrávací systém větracích křídel zasklený čirým taženým sklem. Objekt je ve venkovním prostoru doplněn o venkovní zpevněnou plochu na komposty a umístění zeminy. Stavba je napojena na vnitroareálové rozvody inženýrských sítí v budově č.4 – voda, elektro, topná voda a je zde také umístěno samostatné měření jednotlivých médií v místě napojení. Dešťová voda je svedena do zásobní jímky a dále využívaná pro zálivku.