Projekt „Zelený poklad“

Ou a PrŠ Plzeň ve spolupráci s nadačním fondem Zelený poklad zahajuje v září 2010 realizaci projektu s názvem „Obohacení školní zahrady o prvky sloužící pro výuku environmentální výchovy“. Na pozemku školní zahrady OU a Prš vzniknou prvky, které poslouží k aktivní výuce žáků v oblasti environmentální výchovy. Do realizace a návrhů budou zapojeni aktivně žáci OU a PrŠ a spřátelených škol (viz. níže).
Jmenovitě se bude jednat o:
 • Přírodní vodní plochu
 • Bylinkovou skalku
Nadační fond Zelený poklad finančně podpoří vybudování těchto prvků a zhotovení studijních materiálů (sylabů) ve výši 50.000 Kč.  Ty  budou sloužit aktivní výuce a usnadní žákům pochopení problematiky těchto prvků.
Pozemek školní zahrady dále bude sloužit k výuce tématických celků a seminářů zahrnující tématiku:
 • určování hlavních druhů zeleniny, jejich pěstování, ošetřování
 • problematika kompostování, význam kompostu jako demonstrace koloběhu živin nezbytná pro život na zemi
 • generativní množení rostlin
 • vegetativní množení rostlin
 • fenologický vývoj rostliny (fáze růstu)
 • ontogeneze rostlinných druhů
 • pozorování ptactva, zejména v zimních měsících, péče o ptactvo v zimě
 • význam sídlištní zeleně ve městech (s důrazem kladeným na její hygienickou funkci)
Školy, jež spolupracují na projektu:
 • Základní praktická škola Město Touškov, Dolní náměstí 71, 330 33 Město Touškov
 • ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová 1200/90, 312 00  Plzeň-Doubravka
 • ZŠ Plzeň,  Heyrovského 529/23, 301 00  Plzeň-Doudlevce
 • ZŠ Plzeň, Podmostní 2398/1, 301 00  Plzeň-Východní Předměstí
Autor projektu: Ing. Vít Kraus

Realizační tým projektu

Dokument o realizaci projektu