Požadavky k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019:

Přihláška ke studiu musí být na předepsaném tiskopise; vyplněno vše včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikace včetně známky z chování. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku – pak musí doložit kopie vysvědčení. Pokud uchazeč již navštěvoval jinou střední školu, uvede na zadní stranu přihlášky ke studiu i název školy, ročník, obor a školní rok, kdy byl žákem.

Přihlášku je možné doplnit dokumentem prokazujícím zdravotní postižení či znevýhodnění.

Termín podání přihlášky ke studiu: 1. 3. 2018

Výsledky I. kola budou zveřejněny 22. 4. 2018

Informace k přijímací řízení pro rok 2018-2019

Přehled oborů

Přihláška ke vzdělání – studiu na střední škole

Přihláška ke vzdělání – studiu na střední škole – pdf

V přihlášce je nutné vyplnit obě dvě strany.