Požadavky k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018:

Přihláška ke studiu musí být na předepsaném tiskopise; vyplněno vše včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikace včetně známky z chování. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku – pak musí doložit kopie vysvědčení. Pokud uchazeč již navštěvoval jinou střední školu, uvede na zadní stranu přihlášky ke studiu i název školy, ročník, obor a školní rok, kdy byl žákem.

Přihlášku je možné doplnit dokumentem prokazujícím zdravotní postižení či znevýhodnění.

Termín podání přihlášky ke studiu: 1. 3. 2018

Výsledky I. kola budou zveřejněny 22. 4. 2018

Přehled oborů

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole