Přehled oborů

Naše škola umožňuje pouze denní studium, které je ukončeno závěrečnou zkouškou a žáci získávají výuční list.

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Montážní práce v elektrotechnice
75-41-E/01 Pečovatelské služby Zdravotně sociální služby
29-51-E/01 Potravinářská výroba Cukrářské práce
29-51-E/02 Potravinářské práce Pekařské práce
66-51-E/01 Prodavačské práce Prodavačské služby a činnosti
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel
23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenská výroba
41-52-E/01 Zahradnické práce Práce v zahradnictví