Přehled oborů

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a žáci získávají výuční list.