Závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/2017

Písemné zkoušky 1. 6. 2017
Praktické zkoušky 2. 6. 2017 – 6. 6. 2017
Ústní zkoušky 13. 6. 2017
Slavnostní vyřazení absolventů 22. 6. 2017
Studijní volno 2. 6. 2017 – 12. 6. 2017 (dle harmonogramu)
Konzultační dny 2. 6. 2017 – 12. 6. 2017 (dle harmonogramu)

Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek ve školním roce 2016/2017

Písemné zkoušky 1. 9. 2017
Praktické zkoušky 4. 9. 2017
Ústní zkoušky 11. 9. 2017