Mgr. Bc. Petra Holubová (kabinet č. 105)

 • Poradenská činnost pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky
 • Prevence záškoláctví dle směrnic MŠMT, vedení zápisů
 • Podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
 • Realizace dotačního programu MŠMT o podpoře romských žáků středních škol
 • Vyhledávání a  orientační šetření problémových žáků
 • Zprostředkování konzultací u odborníků, pomoc při navazování kontaktu s odborníky pro rodiče
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při řešení vzniklých výchovných a vzdělávacích problémů
 • Rozvoj profesní orientace pro žáky
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu
 • Kariérové poradenství – shromažďování, předávání informací ze světa práce, korekce prvotní volby povolání
 • Vedení předepsané dokumentace

Konzultační hodiny:

Sudý týden

Pondělí             8.55 –  9.40  hod.

Čtvrtek            10.55 –  11.40  hod.

Lichý týden

Pondělí             9.50 – 10.35  hod.

Středa              8.00 – 8.45 hod.