Potravinářská výroba 29-51-E/01 (Cukrářské práce)

Raut v Techmania Science Center – setkání s hejtmanem

Dne 31. října 2018 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel a žáci oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce raut, který se konal na dvou místech v prostorách Techmania Science Center. Akci v Techmanii, pod názvem Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem, pořádala společnost Deník. Na debatě s hejtmanem se především řešila budoucnost školství, vzdělávání v technických oborech a financování sportu. Dalšími hosty setkání byli náměstkyně hejtmana Plzeňského Kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, předseda TJ Hrádek David Redl a bývalý hokejista a majitel klubu HC Škoda Plzeň Martin Straka. V ranních hodinách byl pro zúčastněné připraven coffee break v prostorách konferenčního sálu. Po zakončení jednání se přesunuli všichni účastníci jednání do prostorů horní galerie Techmania, kde byl připraven raut.

Coffee break

   

Raut

         

Žáci školy připravili raut v Domě hudby

Ve středu 3. října 2018 připravili žáci školy spolu s učiteli odborného výcviku raut pro sto lidí v prostorách Domu hudby. Všichni zúčastnění mohli ochutnat mini zákusky od cukrářů, masité pokrmy od kuchařů a o květinovou výzdobu se postaral obor zahradnický. Dobroty byly připravené pro téměř padesát talentovaných studentů, které ocenila náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA. Spolu se studenty byli oceněni jejich pedagogové a také střední školy, jejichž žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech soutěží.