Pokyny pro přijaté uchazeče

Pokud se přijatý uchazeč chce stát žákem školy, musí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdat řediteli školy zápisový lístek a to do 17. 8. 2020 nebo jej v této lhůtě předat provozovateli poštovních služeb. Za nezletilého žáka odevzdává zápisový lístek jeho zákonný zástupce. Zápisový lístek uchazeč obdrží na základní škole, kterou navštěvuje. Pokud uchazeč již není žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Vzor zápisového lístku