Vedení školy

Vedoucí pracovníci  OŠVS Plzeň Ředitelka školy: pí  Mgr. Bc. Hana Krýslová tel.: 377 823 023, 377 308 115 e-mail: hana.kryslova@osvsplzen.cz Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické […]

Základní údaje

Název školy: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Podatelna: Adresa: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, […]

Zaměstnanci školy

 Příjmení, jméno   E-mail   Tel. číslo   Bendová Jiřina   jirina.bendova@osvsplzen.cz    377 520 473   Čermáková Tereza   tereza.cermakova@osvsplzen.cz   377 308 […]