Hodnocení žáků ve školním roce 2019/2020

Hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Žák 1. a 2. ročníku, který nebyl hodnocen za 1. pololetí školního roku 2019/2020 musí nejpozději do 24. 6. 2020 vykonat náhradní zkoušku. Termín náhradní zkoušky bude oznámen dopisem, popř. je možné jej zjistit telefonicky (725 311 982, 602 122 089) nebo emailem (info@osvsplzen.cz).

Žák 3. ročníku, který koná v letošním školním roce závěrečnou zkoušku a není za 1. pololetí školního roku 2019/2020 hodnocen, musí nejpozději do 25. 5. 2020 vykonat náhradní zkoušku. Termín náhradní zkoušky bude žákovi oznámen 11. a 12. 5. 2020 při konzultacích k přípravě na závěrečné zkoušky, popř. je možné jej zjistit telefonicky (725 311 982, 602 122 089) nebo emailem (info@osvsplzen.cz).

Hodnocení žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáka bude vycházet:

1. z podkladů pro hodnocení, které žák získá v 2. pololetí školního roku 2019/2020 před vyhlášením mimořádného opatření,

2. podpůrně také z podkladů získaných při vzdělávání na dálku a z hodnocení za 1.pololetí školního roku 2019/2020.

Pokud nebude možné hodnotit žáka 1. a 2. ročníku na základě výše uvedených kritérií, bude hodnocen slovem „nehodnocen“. Žáka 1. a 2. ročníku lze hodnotit také stupněm „nedostatečný“.

V případě, že je žák 1. nebo 2. ročníku nehodnocen nebo je hodnocen stupněm nedostatečný musí vykonat náhradní zkoušku nebo komisionální přezkoušení nejpozději do 31. 8. 2020 (v odůvodněných případech do 30. 9. 2020).

Pokud nebude možné hodnotit žáka 3. ročníku, který koná závěrečnou zkoušku, uvede se na vysvědčení slovo „prospěl“.