Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 (Montážní práce v elektrotechnice